fbpx

Termeni și condiții

Termenii şi condiţiile siteului https://dance-today.ro

 1.        Informaţii generale
 1. Prin plasarea unei comenzi pe site-ul nostru www.dance-today.ro, tu – numit în continuare cumpărătorul, devii client al Societăţii ARTS BY MITU SRL, numită în continuare Dance Today. Prin urmare te invităm să citești toate informaţiile următoare, înainte de a finaliza procesul de cumpărare al serviciilor de pe site-ul nostru.
 2. Unicul comerciant al produselor puse la vânzare pe site-ul nostru www.dance-today.ro, numit în continuare magazine online este Societatea ARTS BY MITU SRL.
 3. Informaţiile despre comerciant sunt:

Denumirea societăţiiARTS BY MITU SRL

Sediul social: Bucuresti, Sectorul 3, Strada Sapte Drumuri, nr. 8-10, Scara 6, ap. 13

Cod unic de înregistrare: 37571731

Nr. înregistrare în Registrul Comerţului Bucuresti J40/6965/2017

Telefon de contact: 0756 11 33 77

Adresă de e-mail de contact: contact@dance-today.ro

 1. Site-ul nostru online onorează comenzile primite de la clienți în limita disponibilităţii şi numai în condiţiile în care au fost acceptate Termenii şi condiţiile generale ale site-ului, care sunt obligatorii şi necesare pentru plasarea unei comenzi.
 2. Preţurile şi disponibilitatea în site-ul online sunt actualizate cu atenţie. Dance Today îşi rezervă dreptul unilateral de a modifica orice preţ afişat eronat din cauza unor erori umane, de calcul, de editare sau a unor erori tehnice ce pot apărea, precum și în cazul în care modificările sunt cerute de legile aflate în vigoare la momentul efectuării modificării. Dance Today nu își asumă răspunderea pentru afișarea unor prețuri sau informații eronate datorate unor greșeli tehnice ce pot apărea pe parcursul funcționării magazinului online. De asemenea Dance Today își rezervă dreptul de a retrage anumite servicii din cauza unor probleme de calitate sau de altă natură ce pot apărea.
 3. Întregul conţinut al site-ului www.dance-today.ro este proprietatea exclusivă a Societăţii ARTS BY MITU SRL şi este apărat de legea pentru protecţia drepturilor de autor (Legea nr. 8/1996). Folosirea de către orice persoană, fără acordul Dance Today, a elementelor de grafică, elementelor web, scripturi, programe, baze de date, imagini, text, se pedepseşte în conformitate cu legile în vigoare. Raportarea cazurilor încălcării drepturilor de autor se poate face la contact@dance-today.ro

 

 1. Înregistrarea în site

2.1.      Plasarea unei solicitari în site-ul online nu necesită o înregistrare prealabilă, datele necesare efectuării livrării și plății vor fi furnizate la finalul procesului de comandă.

III.     Procesul de cumpărare în magazinul online

3.1.      Cumpărătorii pot plasa comenzi numai prin intermediul magazinului online. Nu se acceptă comenzi prin telefon, fax, e-mail sau poştă. Dance Today va transmite cumpărătorilor informații privind comenzile prin mijloace electronice. Execepție fac situațiile neprevăzute, în care vor fi necesare clarificări telefonice, înainte de confirmarea informațiilor privind comanda prin mijloace electronice.

3.2.      Pentru a afla mai multe detalii despre servicii, accesează evenimentul. În cazul în care ai întrebări suplimentare legate de produse, te rugăm să ne contactezi la adresa: contact@dance-today.ro

3.3.      Prețurile evenimentelor sunt afișate pentru fiecare eveniment selectat, conțin TVA și se referă întotdeauna la prețul per unitatea de măsură, de exemplu sesiune, 1 (una) sticluta, 1 (una) buc., etc.

3.5.      Comanda reprezintă un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între vânzător şi cumpărător prin care cumpărătorul transmite vânzătorului, prin intermediu site-ului intenţia sa de a achiziţiona bunuri şi servicii de pe site.. Comanda evenimentul va fi considerată un contract online creat, dar nesemnat, ce va fi arhivat și va putea fi accesat oricând la o dată ulterioră. Contractul online reprezintă contractul încheiat la distanţă, între Dance Today, în calitate de vânzător şi cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a acestora.

3.6.      Dance Today va trimite o confirmare prin e-mail referitoare la recepționarea înscrierii la eveniment. În lipsa locurilor disponibile este posibil ca Dance Today să nu poată onora comanda imediat. În aceste situații Dance Today va anunța cumpărătorul prin mijloace electronice sau telefon.

3.7.      După recepționarea unei comenzi, Dance Today va contacta cumpărătorul, în cazul în care adresa sa de livrare nu se află în Romania. Toate solicitările de participare și plata lor efectiva la eveniment vor fi procesate de către companie, iar solicitantul va primi, pe lângă detaliile plaților si dovada acestora.

3.9.      Fiecare comandă are un bon fiscal asociat, ce conține toate informațiile despre produsele comandate: denumirea produsului, prețul, cantitatea.

3.10.    Comenzii online pentru servicii, va fi confirmată prin email: contact@dance-today.ro. Data și locul (online sau în persoană) va fi propusă și stabilită fie prin telefon, fieprin mesaj, și confirmat în scris prin e-mail sau mesaj.

 1.      Plata

5.1.      Plata pentru sesiunile comandate prin intermediul siteului online se va face prin situl www.dance-today.ro, prin intermediul ordin bancar, direct in cont, sau numerar la centrul Dance Today.

 1. Primirea comenzilor și înlocuirea produselor

6.2.      La primirea comenzii, cumpărătorul va verifica fiecare articol conținut. În cazul în care se observă orice nereguli, cumpărătorul va contacta imediat Dance Today pentru soluționarea acestora.

6.3.      În cazul în care livrarea este completă, cumpărătorul va semna pentru primirea acesteia. După aceasta nu vom mai putea accepta reclamații referitoare la comenzi incomplete.

6.5       Dance Today trimite dovada plaților în cel mai scurt timp posibil

6.6.      Participarea la sesiunile de dans/YOGA, presupune să fiți de acord cu următoarele declarații:

 1. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… (numele şi prenumele, seria şi nr. actului de identitate, CNP)

cetăţean ……………………..

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar prin prezenta, pe propria răspundere,

 1. că nu am călătorit/am călătorit în ultimele 14 zile în/din zonele de risc pentru infecţia cu coronavirus, respectiv în ____________________;
 2. că am intrat/nu am intrat în contact cu persoane suspecte de infectare cu coronavirus;
 3. prezint/nu prezint simptomatologia specifică bolii – febră, tuse, dificultăţi respiratorii, dureri musculare.

 

 1. DECLARAȚIE DE INFORMARE

Următoarele informații trebuie citite cu atenție și semnate în deplină cunoștință de cauză:

Așa cum este folosit în prezenta Declarație, termenul „ARTS BY MITU SRL” este definit să includă următoarele: societatea, asociații, administratorii, directorii, foști și actuali angajați ai acesteia, agenți, reprezentanți, colaboratori, contractori și angajații acestora.

Dance Today își propune să funizeze servicii la cel mai înalt standard de calitate, etic, professional și confidențial.

Furnizăm informații specifice celor care ne solicita serviciile. NU este recomandare legală sau medicală și nicio recomandare.

Serviciile noastre se adesează laturii spirituale și pshiholocice ale bolii, afecțiunii și dereglării și nu trebuie tratat ca înlocuitor al unor servicii medicale corespunzătoare sau servicii pentru sănătatea mentală, pe care vă încurăjăm cu convingere să le urmați conform recomăndărilor doctorului dumneavoastră sau medicului specialist.

ARTS BY MITU SRL nu își asumă niciun fel de răspundere față de nicio persoană pentru cunoștințele, informațiile sau sfaturile (sau folosirea unor astfel de informații sau sfaturi) care sunt furnizate către clienții săi. Cunoștințele, informațiile sau sfaturile sunt furnizate pe baza asumării de către toate persoanele implicate a responsabilității de evaluare a relevanței și acurateții conținutului și utilizarea viitoare pentru sine sau pentru orice alte persoane.

 

Subsemnatul semnează astăzi, data de ………….., prezenta DECLARAȚIE DE INFORMARE:

 

NUME

 

PRENUME

 

SEMNATURA

 

 

Certific faptul ca nu am nicio condiție medicală, psihică sau mentală de care sunt sau aș fi putut fi conștient și care ar putea s îmi afecteze abilitatea de a solicita în condiții de siguranță serviciile ARTS BY MITU SRL sau care ar putea conduce la existența unui unui risc de pericol pentru mine sau pentru orice alte persoane.

 

Declar, în mod definitiv și irevocabil, faptul că renunț la dreptul de a formula orice fel de acțiune în justiție împotriva  ARTS BY MITU SRL, indiferent de tipul acțiunii și pretențiile inserate în aceasta, privitoare la orice obligație a ARTS BY MITU SRL față de mine, reprezentanții mei, împuterniciți, mandatari moștenitori și rude, renunțând, în mod definitiv și irevocabil la dreptul de a solicita orice fel de despăgubiri, daune, costuri sau cheltuieli de orice fel, natură sau descriere, fie direct sau indirect, în fapt sau în drept, rezultând sau având  legatură cu participarea mea la serviciile solicitate, sesiuni, seminarii sau în timp ce mă aflu în locația ARTS BY MITU SRL, fie că a fost sau nu cauzat de atitudinea activă sau pasivă a ARTS BY MITU SRL.

 

Mă oblig sa am un comportament civilizat și adecvat pe înreaga durată a sesiunii, seminariilor sau în timp ce mă aflu în locația ARTS BY MITU SRL, să demonstrez respect pentru toate persoanele, echipamentele și facilitățile și să particip cu o atitudine cooperantă și pozitivă.

 

Certific faptul că nu sunt sub influența alcoolului sau a oricăror fel de subtanțe, indiferent de natura substanțelor, care ar putea în orice fel să îmi afecteze abilitatea de a solicita în condiții de siguranță serviciile ARTS BY MITU SRL.

 

Acord dreptul, permisiunea și autoritatea catre ARTS BY MITU SRL să folosească fotografia mea, clipurilor, înregistrărilor sau altora de astfel de tip, pentru orice interes legitim, incluzând dar fără a se limita la promovarea, publicitatea și activităților de marketing: □ sunt de acord; □ nu sunt de acord.

 

Am citit, am înțeles și am acceptat toate termene și condițiile menționate în prezenta DECLARAȚIE DE INFORMARE..

 

Data:

 

 

 

VII.     Returnarea banilor

7.1.      Servicii de Dans sau Yoga: În cazul în care acestea sunt comandate și plătite online ele pot fi anulate cu cel mult o săptămâna înainte de data stabilită pentru livrarea sesiunilor.  În cazul în care anularea este solicitată de cumpărător cu mai puțin de o săptămâna înainte de data la care sunt programate Sesiunile de Dans/Yoga, rambursarea sumei achitate de către cumpărător este posibilă.

 

VIII.  Încheierea contractului la distanță

8.1.      După efectuarea plății și înscrierea la sesiunile de Dans/Yoga, contractul la distanță pentru comanda plasată de cumpărător în magazinul online încetează.

 1.     Utilizarea în siguranță a siteului

9.1.      Cumpărând din acest magazin online înseamnă că ești la curent și accepți oportunitățile și restricțiile asociate utilizării internetului, în special în ceea ce priveşte performanțele tehnice și orice posibile erori. Cumpărătorii îşi asumă orice răspundere în privința comenzilor plasate şi a tranzacțiilor care presupun folosirea datelelor personale. Având în vedere cele de mai sus te rugăm să te asiguri că datele tale sunt controlate corespunzător.

9.2.      ARTS BY MITU SRL nu este răspunzător pentru oricare din erorile enumerate mai jos:

–           posibile erori de funcționare a rețelelor de internet care pot afecta buna funcționare a magazinului online;

–           orice eroare survenită în orice dispozitiv de transmisie al liniilor de comunicație;

–           pierderea oricăror documente, fie că este vorba de documente în format tipărit sau electronic, şi în special pierderea oricăror date;

–           funcționarea necorespunzătoare a oricăror programe de software;

–           consecințele oricărei erori survenite din funcționarea necorespunzătoare a oricăror programe sau a unor evenimente neprevăzute sau erori tehnice.

9.3.      ARTS BY MITU SRL nu este răspunzător pentru cazurile de forță majoră sau evenimentele ce nu sunt sub controlul acesteia.

9.4.      ARTS BY MITU SRL nu este răspunzător pentru orice prejudiciu direct sau indirect cauzat de înregistrarea în siteului, indiferent de motiv.

9.5       Cumpărătorii sunt răspunzători de protejarea datelor lor personale necesare înregistrării în site față de orice terțe persoane precum și de cumpărăturile efectuate prin intermediul magazinul online.

9.6      ARTS BY MITU SRL își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii și condițiile de cumpărare precum și oferta sau orice oferte speciale ale magazinul online, indiferent de motiv. Modificările sunt valabile începând cu data comunicării acestora pe site și prin urmare nu afectează comenzile efectuate înainte de această dată. ARTS BY MITU SRL nu este nevoit să ofere niciun fel de explicații suplimentare referitor la implementarea oricăror modificări, în afara celor de mai sus. În cazul în care nu ești de acord cu aceste condiții cu privire la posibile modificări te rugăm să abandonezi comanda.

9.7      ARTS BY MITU SRL va raporta Poliției și organelor legii competente în acest sens orice tentativă de fraudă sesizată.

9.8      ARTS BY MITU SRL nu va fi răspunzător pentru orice fraudă comisă de către un terț în detrimentul oricărui utilizator. În cazul în care un utilizator încalcă regulamentul sub orice formă, ARTS BY MITU SRL va anula înregistrarea și comenzile acestuia, iar cumpărătorul nu va avea dreptul de a contesta decizia.

9.9     ARTS BY MITU SRL nu își asumă nicio răspundere pentru performanța eronată rezultată din furnizarea unor date eronate în cursul procesului de achiziție

9.10.   Pentru orice fel de tratament medical sau prescriere de medicamente, de orice fel, vă rugăm să luați legătura cu un medic. ARTS BY MITU SRL nu ofera tratamente medicale sau sfaturi medicale.